تجمع اعتراضی بازاریان بازار قدیم درگهان در دفاع از مردم مظلوم میانمار به روایت تصویر

عصر امروز چهارشنبه جمعی ازبازاریان بازار قدیم درگهان در دفاع از مردم مظلوم میانمار و در اعتراض به نسل‌کشی مسلمانان میانمار مقابل بازار درگهان تجمع کردند. در این تجمع مردم ضمن محکوم کردن سکوت جوامع جهانی و مدعیان حقوق بشر از قتل‌عام و نسل‌کشی مردم میانمار اظهار داشتند: متاسفانه امروز مدعیان دفاع از انسانیت و حمایت […]

عصر امروز چهارشنبه جمعی ازبازاریان بازار قدیم درگهان در دفاع از مردم مظلوم میانمار و در اعتراض به نسل‌کشی مسلمانان میانمار مقابل بازار درگهان تجمع کردند.

در این تجمع مردم ضمن محکوم کردن سکوت جوامع جهانی و مدعیان حقوق بشر از قتل‌عام و نسل‌کشی مردم میانمار اظهار داشتند: متاسفانه امروز مدعیان دفاع از انسانیت و حمایت از بشریت یا سکوت کرده و یا دستشان به خون این مردم مظلوم آغشته است و هیچ انسان آزاده ای نمی تواند این جنایات را تحمل کنند و مدعیان و مدافعان حقوق بشر و تمامی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بایدبرای متوقف کردند این جنایات هرچه زودتر اقدامی اساسی انجام دهند.