تجارت قشم با حمل مستقیم کالا به بندر کاوه متحول می شود

مدیرعامل موسسه بازرگانان عالی توسعه تجارت قشم گفت:برای اولین بار امکان صدور بارنامه دریایی (MBL ) به مقصد بندر کاوه جزیره قشم از سوی یک شرکت کشتیرانی خارجی فراهم شده که راه برای توسعه بیش از پیش تجارت در منطقه آزاد قشم هموار می کند. عبدالله اسلامی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران […]

مدیرعامل موسسه بازرگانان عالی توسعه تجارت قشم گفت:برای اولین بار امکان صدور بارنامه دریایی (MBL ) به مقصد بندر کاوه جزیره قشم از سوی یک شرکت کشتیرانی خارجی فراهم شده که راه برای توسعه بیش از پیش تجارت در منطقه آزاد قشم هموار می کند.

عبدالله اسلامی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اولین محموله متعلق به تجار این منطقه نیز که دارای این نوع بارنامه بوده و از یکی از بنادر بین المللی بارگیری شده بود، هفته گذشته در بندر کاوه قشم تخلیه شد.

وی با اشاره به بازدید هفته گذشته برخی از مدیران شرکت های خطوط کشتیرانی بین المللی خارجی از امکانات و قابلیت های جدید ایجاد شده در بندرکاوه قشم بازدید تصریح کرد: با توجه قابلیت پهلوگیری کشتی های کانتینربر در بندر کاوه شرکت های خارجی مشتاق به برقراری سرویس های ویژه این نوع کشتی ها به این بندر هستند.
به گفته وی سازمان منطقه آزاد قشم در طول یک سال گذشته موفق شده با تکیه همکاری گمرک و اداره بنادر و شرکت سی دلفبه عنوان اپراتور بندرکاوه و به ویژه بازرگانان قشم،این بندر را که سال ها در انزوا بود، فعال نماید.

وی موقعیت و قابلیت های منحصربفرد اسکله کاوه را فرصتی گرانقدر برای تجار قشم ارزیابی کرد و گفت: بازرگانان قشم سرمایه های خود را برای استفاده از این فرصت بکار گرفته اند و انتظار دارند که مسئولان، زیرساخت های اسکله کاوه را هرچه زودتر آماده سازند تا این اسکله و جزیره قشم نقش تاریخی خود را درتوسعه تجارت خارجی کشورایفا کنند.

منبع ایرنا