تبلیغ تولید و اشتغال خارجی در منطقه آزاد قشم

اگر به جزیره قشم سفر کنید خواهید دید که بزرگترین بیلبوردها در خدمت معرفی کالاهای خارجی است و این در حالی است که امسال توسط رهبر معظم انقلاب ، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامیده شده است . سازمان منطقه آزاد صنعتی و تجاری قشم که روزی قرار بود به محلی برای تولید و صادرات […]

اگر به جزیره قشم سفر کنید خواهید دید که بزرگترین بیلبوردها در خدمت معرفی کالاهای خارجی است و این در حالی است که امسال توسط رهبر معظم انقلاب ، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامیده شده است .

سازمان منطقه آزاد صنعتی و تجاری قشم که روزی قرار بود به محلی برای تولید و صادرات تبدیل شود ، امروز به دروازه واردات کالاهای خارجی و اشتغال برای کارگران این کشورها تبدیل شده و به لطف همین واردات کارخانه های داخل کشور روزبه روز ورشکسته و تعطیل می شوند و کارگران آن بی کار می شوند.