بی معنا بودن فعالیت شورا در دو جزیره کیش و قشم

معاون اجرایی واداری شورای عالی استان‌ها گفت: در کیش و قشم شورا اصلا معنی ندارد. منصور روشناسی معاون اجرایی واداری شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با شهرایران در خصوص برخی اخبار منتشر شده مبنی بر کمرنگ بودن نقش شوراها در جزایر کیش و قشم و همچنین موازی کاری معاونت ساخت و توسعه و شهرداری […]

معاون اجرایی واداری شورای عالی استان‌ها گفت: در کیش و قشم شورا اصلا معنی ندارد.

منصور روشناسی معاون اجرایی واداری شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با شهرایران در خصوص برخی اخبار منتشر شده مبنی بر کمرنگ بودن نقش شوراها در جزایر کیش و قشم و همچنین موازی کاری معاونت ساخت و توسعه و شهرداری این دو جزیره اظهار کرد: متاسفانه باید این موضوع را تایید کنم زیرا در کیش و قشم شورا اصلا معنی ندارد و حتی در جزیره کیش شهردار نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنده از سال ۸۲ پیگیر این مسئله بودم اما این دو جزیره با پیروی از قانون منطقه آزاد به فعالیت خود ادامه داده اند و به مصوبه مجلس نیز درباره شوراها اهمیت نمی دهند.

روشناسی با انتقاد از سرپیچی این مناطق در اجرای قوانین شوراها گفت: در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که مدیرعامل منطقه ازاد بر مصوبات شورا نظارت داشته باشد که در برنامه ششم توسعه برای اهمیت هرچه بیشتر شوراها این بند حذف شد.

وی گفت: پس از پیگیری های فراوان متوجه شدیم که موضوع بسیار پیچیده است و دولت حاضر نیست شرایط را تغییر دهد و در شرایط فعلی شوراها آسیب بسیار می بینند.