بودجه سال ۱۳۹۷ منطقه آزاد قشم ابلاغ شد

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵ /۶ /۱۳۹۲ تصویب کردند : […]

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵ /۶ /۱۳۹۲ تصویب کردند :

بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری   – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان‌های مناطق یادشده را  تعیین نمودند.

شما می توانید منابع ، درآمدها ، هزینه ها و پروژه های عمرانی منطقه آزاد قشم را از لینک زیر دریافت کنید.

برای دریافت و مشاهده کلیک کنید