به برکت انقلاب اسلامی هویت زنان ایرانی احیاء شد

امام جمعه هرمز  درمراسم جشن بزرگ کوثر درجزیره هرمز گفت : زنان مسلمان ایرانی دردوران مبارزات انقلاب به خوبی وظایف خود را شناختند واز نخستین جرقه های انقلاب پا به پای مردان ایستادند ومبارزه کردند. حجت الاسلام مناقبیان افزود :زنان امروز باید هویت خود را حفظ کرده ویادشانباشد دردورانی که ۳۵ سال از پیروزی انقلاب می گذرد […]

امام جمعه هرمز  درمراسم جشن بزرگ کوثر درجزیره هرمز گفت : زنان مسلمان ایرانی دردوران مبارزات انقلاب به خوبی وظایف خود را شناختند واز نخستین جرقه های انقلاب پا به پای مردان ایستادند ومبارزه کردند.

حجت الاسلام مناقبیان افزود :زنان امروز باید هویت خود را حفظ کرده ویادشانباشد دردورانی که ۳۵ سال از پیروزی انقلاب می گذرد همچنان مقتدرانه پایارزشهای انقلاب بایستند وبه آنان پایبند باشند .

امام جمعه هرمز بیان داشت :  انقلاب ما یک انقلاب عقیدتی وفرهنگی است کهحفاظت از آن تاکنون به خوبی پیش رفته اما ادامه آن با تهدیداتی که صورتمی گیرد نیازمند اهتمام بیشتر لست که زنان ومادران انقلابی باید نقشآفرینی کنند .

مناقبیان افزود: حضرت فاطمه زهرا(س)  الگویی کامل و بی بدیل است، لذازنان باید سجایای اخلاقی این بانوی بزرگوار را الگوی خود قرار داده و بهفرزندان و نسل جوان خود  نیز منتقل کنند و زنان و مادران مسلمان باید بامطالعه در زندگی حضرت زهرا(س) ایشان را الگوی زندگی خود قرار دهند و در
تربیت فرزندان خود از این ایشان الگو بگیرند.
وی ادامه داد: گرچه حضرت فاطمه(س) عمر کوتاهی داشت اما در همین عمر کوتاهآنچنان از ایشان رفتار، گفتار، سکنات و اقوال غنی و پرمغز و درس آموز نقلشده که یک الگوی کامل و بسیار روشن برای زندگی بشری است.ایشان  در ادامه به شان سوره کوثر اشاره کرد و با بیان اینکه این سوره دارای چهار معجزه است ،معجزات این سوره قرآن را فصاحت و بلاغت، خبر دادناز نسل رسول خدا تا ابد، خبر دادن از نابودی دشمنان اسلام و خبر دادن ازمنویات شوم دشمنان اسلام برشمرد.
وی به وجود زن در دین مقدس اسلام اشاره کرد و گفت: زن مسلمان امروز بایدالگوی خود را حضرت زهرا قرار دهد.
امام جمعه هرمز  با اشاره به اینکه رفتار و منش حضرت زهرا(س) درهمهامورات از جمله همسر داری، تربیت فرزند، نیکی به پدر و مادر و .. الگویی واقعی است، بیان داشت:در این راستا زنان باید در ادامه راه ایشان گام برداشته و خود را به رفتارهای این بانوی بزرگ نزدیک کنند.
حجت الاسلام مناقبیان رعایت عفاف و حجاب را وظیفه زن مسلمان برشمرد و گفت: دشمن برای بی حیایی و بی حجابی زن سرمایه گذاری زیادی کرده و زنان باید مراقب باشند.
امام جمعه هرمز  بیان کرد: زن مسلمان باید در تربیت فرزند موارد زیادی رارعایت کند تا فرزندش تربیتی اسلامی داشته باشد.