بلیط شناورهای مسافری قشم به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت

بلیط شناورهای مسافری قشم امروز سوم اسفند از ۱۰۵ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

بلیط شناورهای مسافری قشم امروز سوم اسفند از ۱۰۵ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
نرخ بلیط برای قشموندان برای یک سفر در هفته همچنان ۴۹۵۰۰ است اما در سفر دوم به بعد  باید ۱۵۰ هزار تومان پرداخت نمایند.

این افزایش قیمت بدون اطلاع رسانی انجام شده و مقامات رسمی  هنوز در مورد این افزایش قیمت توضیح ارائه نکرده اند.