بسیج در خط مقدم گره‌گشایی از مشکلات مردم

فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع) رودان به عنوان حوزه برتر سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان از اقدامات بسیجیان این خطه برای گره‌گشایی از مشکلات مردم می‌گوید.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع) رودان به عنوان حوزه برتر سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان از اقدامات بسیجیان این خطه برای گره‌گشایی از مشکلات مردم می‌گوید.