بزودی سرمایه گذاران و بانک های خارجی درقشم فعالیت می کنند

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گفت: جزیره قشم را برای ورود سرمایه گذاران و تاسیس شعب بانک های خارجی مهیا می کنیم دکتر شهریار مشیری ، روز پنجشنبه در گفت وگوبا خبرنگاران افزود: این رویکرد که دولت به این منطقه سرمایه تزریق کند، قابل قبول نیست بلکه ما باید زمینه تزریق سرمایه های خارجی […]

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گفت: جزیره قشم را برای ورود سرمایه گذاران و تاسیس شعب بانک های خارجی مهیا می کنیم

دکتر شهریار مشیری ، روز پنجشنبه در گفت وگوبا خبرنگاران افزود: این رویکرد که دولت به این منطقه سرمایه تزریق کند، قابل قبول نیست بلکه ما باید زمینه تزریق سرمایه های خارجی را به این جزیره فراهم سازیم.
وی بیان داشت:ورود سرمایه های خارجی بدون توسعه شبکه بانکی مرتبط با آن مقدور نیست، به همین سبب از بانک های خارجی دعوت می کنیم در منطقه آزاد قشم شعب خود را تاسیس کنند تا زمینه تجارت خارجی در این جزیره رونق بگیرد.
مشیری ادامه داد:توسعه منطقه آزاد قشم بدون مشارکت و رضایت مردم بومی این جزیره ممکن نیست از این رو ، محور توسعه این منطقه باید بومی – قشمی شود.
وی در بخش دیگری از مطالب خود بیان کرد:با روی کار آمدن دولت جدید، موجی از امید و تغییر در کشور به راه افتاده و دیدگاه دنیا نسبت به کشور ما در حال متحول شدن است

منبع ایرنا