بزرگترین سیستم آنالایز آنلاین واحدهای پلی الفینی کشور درقشم ساخته شد

سرپرست مدیریت صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم گفت: یک شرکت صنعتی مستقر در این منطقه موفق شد بزرگترین سیستم آنالایز آنلاین واحدهای پلی الفینی کشور را بسازد. هرمز امیریˈ در گفتگو باخبرنگاران ؛ افزود: عملیات طراحی، ساخت و آزمایش کارخانه ای این سیستم با موفقیت کامل انجام داده و بزودی مراحل حمل و […]

سرپرست مدیریت صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم گفت: یک شرکت صنعتی مستقر در این منطقه موفق شد بزرگترین سیستم آنالایز آنلاین واحدهای پلی الفینی کشور را بسازد.

هرمز امیریˈ در گفتگو باخبرنگاران ؛ افزود: عملیات طراحی، ساخت و آزمایش کارخانه ای این سیستم با موفقیت کامل انجام داده و بزودی مراحل حمل و تحویل آن آغاز خواهد شد.

وی درباره مشخصات این سیستم که توسط شرکت پیرامون سیستم قشم ساخته شده است، گفت: این سیستم با ابعاد ١٠ متر طول، پنج و چهار دهم مترعرض و سه متر ارتفاع به سفارش شرکت پتروشیمی لرستان ساخته شده است و دارای شش دستگاه ˈکروماتوگرافیˈ گازی است که گاز خروجی از راکتورهای پلیمری را تجزیه و اطلاعات خروجی را از طریق کامپیوتر مرکزی و دو رشته فیبر نوری به اتاق کنترل پتروشیمی ارسال می کند.

به گفته وی طراحی و ساخت این سیستم طی مدت ١٨ ماه در بخش های مختلف شرکت پیرامون سیستم قشم انجام شده و اکنون پس از خاتمه موفقیت آمیز ساخت این سیستم، بزودی ساخت سیستم مشابه جهت شرکت پتروشیمی مهاباد آغاز می شود.

شرکت پیرامون سیستم قشم، یکی از سازندگان پیشرو سیستم های آنالیز آنلاین در ایران است که کار خود را از سال ١٣٨۶ در منطقه آزاد قشم آغاز کرده و تاکنون ۴٢ پروژه مشابه را جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی همچون بنزین سازی تبریز، بنزین سازی اصفهان، پالایشگاه لاوان، پتروشیمی های بندر امام، مارون، لرستان، کاویان، اراک و فن آوران به انجام رسانیده است.