برگزاری مسابقه پیامکی سلام یا ضامن آهو علیه السلام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی الضحی به مناسبت اعیاد دهه کرامت مسابقه پیامکی سلام یا ضامن آهو دلنوشته ای برای امام رضا علیه السلام از سوی موسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبراعظم ص قشم برگزار می شود. براساس این گزارش شرکت کنندگان تا ۱۴ تیرماه سال جاری فرصت دارند تا یک متن کوتاه با تکمیل […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی الضحی به مناسبت اعیاد دهه کرامت مسابقه پیامکی سلام یا ضامن آهو دلنوشته ای برای امام رضا علیه السلام از سوی موسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبراعظم ص قشم برگزار می شود.
براساس این گزارش شرکت کنندگان تا ۱۴ تیرماه سال جاری فرصت دارند تا یک متن کوتاه با تکمیل جمله (( سلام یا ضامن آهو )) در وصف امام رئوف به شماره پیامک ۵۰۰۰۲۰۳۰۵۲۲ ارسال نمایند و به قید قرعه جوایزی به چند نفر اهدا خواهد شد.
#_الضحی
#_قشم

#_امام رضا
#_موسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبراعظم ص قشم
#_alzoha.ir
#_alzoha

ویرایش