برنامه بازی های هفته ۱۲ و جدول امتیازات گروه الف مسابقات فوتبال

طبق برنامه قبلی ؛ سه شنبه پاس فجر قشم – ۱۷شهریور کوویی چهارشنبه وحدت گیاهدان – نیرو صلح توریان قایقسازی رمچاه – اتحاد قشم پنجشنبه آزادی گیاهدان – شاهین قشم امیدان توحید – مهر هلر جمعه ستاره درگهان – بهزیستی قشم همای صیادان کوویی – پیروزی زینبی شنبه وحدت خلیج فارس  رمکان – استقلال رمچاه […]

طبق برنامه قبلی ؛

سه شنبه

پاس فجر قشم – ۱۷شهریور کوویی

چهارشنبه

وحدت گیاهدان – نیرو صلح توریان

قایقسازی رمچاه – اتحاد قشم

پنجشنبه

آزادی گیاهدان – شاهین قشم

امیدان توحید – مهر هلر

جمعه

ستاره درگهان – بهزیستی قشم

همای صیادان کوویی – پیروزی زینبی

شنبه

وحدت خلیج فارس  رمکان – استقلال رمچاه

جدول امتیازات گروه الف مسابقات فوتبال

1eaf0c9e55abc14a1