بررسی استعفای نجفی در نخستین جلسه شورای شهر در سال جدید در ۱۹ فروردین

نخستین جلسه رسمی شورای شهر تهران در سال جدید ۱۹ فروردین با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد که به موضوع استعفاء پرداخته می‌شود. به گزارش ایسنا، علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شورای شهر تهران در ۱۹ فروردین جلسه رسمی نخواهد داشت، اظهار کرد: اعضای شورای شهر تهران در […]

نخستین جلسه رسمی شورای شهر تهران در سال جدید ۱۹ فروردین با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد که به موضوع استعفاء پرداخته می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شورای شهر تهران در ۱۹ فروردین جلسه رسمی نخواهد داشت، اظهار کرد: اعضای شورای شهر تهران در سال جدید جلسه‌ای را نداشتند، تصمیم گرفته شده امروز جلسه هم اندیشی با حضور اعضای شورا برگزار شود.

وی تصریح کرد: در جلسه هم اندیشی امروز اعضا،  یکی از موضوعاتی که مطرح خواهد شد، موضوع استعفای نجفی شهردار تهران خواهد بود و در این زمینه اعضای شورای شهر تهران نظرات خود را مطرح خواهند کرد.

براساس گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، اعطا خاطرنشان کرد: جلسه امروز جلسه هم اندیشی است و مصوبه‌ای نخواهیم داشت.