برداشت ۱۰۰ تن میگو پرورشی در جزیره هنگام

حدود ۱۰۰ تن میگو از مزارع پرورش میگو در جزیره هنگام برداشت شد مدیر مزرعه پرورش میگوی جزیره هنگام گفت:این میگوها از ۷ استخر پرورش میگو با حدود ۴۰ هکتار مساحت برداشت شد . قریشیان افزود: برای ۱۴ نفر به طور دائم و ۴۰ نفر در زمان برداشت میگو در این مزارع شغل ایجاد شد […]

حدود ۱۰۰ تن میگو از مزارع پرورش میگو در جزیره هنگام برداشت شد


مدیر مزرعه پرورش میگوی جزیره هنگام گفت:این میگوها از ۷ استخر پرورش میگو با حدود ۴۰ هکتار مساحت برداشت شد .
قریشیان افزود: برای ۱۴ نفر به طور دائم و ۴۰ نفر در زمان برداشت میگو در این مزارع شغل ایجاد شد .
میگوی پرورشی از نوع وانامی است که به علت سرعت رشـد و سازگاری بالا با شرایط شوری و درجه حرارت و بازار پسندی ، ارزش اقتصادی بالایی دارد.
مدیر مزرعه پرورش میگوی جزیره هنگام گفت: میگوهای پرورشی به کشورهای حاشیه خلیج فارس – اروپا و آسیای شرقی صادر می شود.
وی گفت : پارسال صدتن میگو به ارزش ۷۰ هزار دلارصادر شد.
کریمی معاون ابزی پروری شیلات هرمزگان گفت: بیش از هزار و۴۰۰ هکتار مزرعه پرورش میگو در هرمزگان فعال است وپیش بینی می شود امسال بیش از ۳هزارو۲۰۰میگو ازاین مزارع برداشت شود .
جزیره هنگام در ۲ کیلومتری جنوب غربی جزیره قشم قرار دارد