برای حفظ هویت خلیج فارس چه کرده ایم!!!

موزه یکی ازمهمترین دغدغه های ما درعصرحاضراست که نبود ان بسیارملموس است وباید براب رفع ان فکری کرد .   عبدالرضا دشتی زاده رئیس میراث فرهنگی منطقه ی آزاد قشم در گفت وگو با خبرنگارافتخاری هرمزآنلاین، اظهار کرد: توسعه فرهنگی وحفظ آثارباستانی منجربه خود باوری مردم خلیج فارس می شود . دشتی زاده افزود:اگر موزه […]

موزه یکی ازمهمترین دغدغه های ما درعصرحاضراست که نبود ان بسیارملموس است وباید براب رفع ان فکری کرد .

 

عبدالرضا دشتی زاده رئیس میراث فرهنگی منطقه ی آزاد قشم در گفت وگو با خبرنگارافتخاری هرمزآنلاین، اظهار کرد: توسعه فرهنگی وحفظ آثارباستانی منجربه خود باوری مردم خلیج فارس می شود .

دشتی زاده افزود:اگر موزه نباشد جامعه فاقد توانایی معرفی فرهنگ بومی خود می باشد

دکتر دشتی زاده عنوان کرد:موزه ی استاندارد می تواند اهداف زیادی از جمله ،توسعه فرهنگی جامعه ساکن وبومی ؛بالا بردن هویت ملی وغرور ملی ؛اهمیت گردشگری وجذب جامعه گردشگری؛بالا بردن توسعه ی اقتصادی کشوربه دنبال داشته باشد

رئیس میراث فرهنگی منطقه ی آزاد قشم بیان داشت:ما امروزه نیازمند یک راه کار اساسی داریم که بتوان جلو این یاوه گویی ها را بگیریم وثابت کنیم که حرف های این ادعاها پوچ است وچیزدیگری در بر ندارد

وی ادامه داد:یک مثال ساده فرض کنیم که شما یک بچه دارید وبه سختی او را بزرگ کرده اید با رنج وسختی باچنگ ودندان او را نگه داشته اید ولی پس از مدتی یک فرد بیگانه بیاید وادعای مالکیت داشته باشدبا آوردن شناسنامه ادعای پوچ آن شخص را خاتمه دهید این مثال ساده را می توان در مورد جزایر سه گانه زد با این عنوان که یک موره جهت گذاستن اسناد ومدارک وشناسنامه ی این جزایر است که اثبات می کند که واقعیت این است و تمام این حرف ها غیرمنطقی است

رییس اداره میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:درحاشیه خلیج فارس فقط یکی از مراکز استان ها دارای موزه هستند که این نمیتواند حق مطلب را ادا کند در صورتی کهخیج فارس دارای  ۱۴۰۰ کیلومترطول ساحل هست باید بیشتر مراکز استان ها دارای موزه باشند تا به اهداف خودبرسند

جزایر خلیج فارس دارای اثار زیادی از قبیل بنا قلعه ،آرامگاه ،گوردخمه هاو…. داریم موزه هم می تواند به عنوان سند تکمیل حقیقت تکمیل کننده ی آثار باشد

به گفته وی، با وجود اهمیت پاسداشت نام خلیج فارس که در سال های اخیر مورد توجه نواندیشان ایرانی قرار گرفته، بی توجهی به آثار تاریخی در جزیره قشم مانع از دستیابی به این هدف مهم و ملی می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم از حفظ آثار تاریخی این منطقه به عنوان یکی از ارکان مهم پاسداشت میراث فرهنگی خلیج فارس نام برد .