برای توسعه همه جانبه قشم باید رسانه ها را تقویت کنیم

مهدی سلامتی‌هرمزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم در دیدار رمضانه امام جمعه قشم و خبرنگاران گفت: باید تعریف جامعی از یک خبرنگار و فعال حوزه رسانه در جزیره قشم شکل بگیرد و حوزه رسانه در قشم نیازمند بازنگری است. وی افزود: رسانه‌ها موتور پیشران فرهنگ و توسعه جامعه هستند که از این […]

مهدی سلامتی‌هرمزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم در دیدار رمضانه امام جمعه قشم و خبرنگاران گفت: باید تعریف جامعی از یک خبرنگار و فعال حوزه رسانه در جزیره قشم شکل بگیرد و حوزه رسانه در قشم نیازمند بازنگری است.
وی افزود: رسانه‌ها موتور پیشران فرهنگ و توسعه جامعه هستند که از این رو پای کار بودن برای حل مشکلات آنان را وظیفه خود می دانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم تصریح کرد: اصلاح ساختار و مقابله با بی عدالتی‌ها می تواند حرکت چرخ های توسعه را شتاب ببخشد و برای تحقق آن باید فعالیت رسانه ها تقویت شود.

سلامتی هرمزی بیان کرد: تامین مسکن خبرنگاران در جزیره قشم به عنوان یکی از مطالبات این قشر، با توجه به حاکمیت منطقه آزاد به مراتب راحت تر از سرزمین اصلی است و پیگیر حل آن خواهیم بود.

وی انسجام رسانه ها را اصلی ترین مولفه در عبور از مسائل و مطالبه گری معقول و موثر دانست و گفت: انتصاب برچسب امنیتی می تواند مسیر فعالیت رسانه ها را سد کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: دست یاری به سوی اصحاب رسانه دراز کرده و از آنان می خواهیم نقد را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کنند.