برای استفاده بهتر از منابع و ظرفیت‌های بی شمار خلیج فارس تلاش شود

امام جمعه قشم، تکیه بر اثبات نام خلیج فارس را کافی ندانست و گفت: بهتر است برای بهره برداری بیشتر از منابع و طرفیت های این آبراه بزرگ تلاش شود.  حجت الاسلام رضا جوکار در همایش بین‌المللی”خلیج فارس، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی” اظهار داشت: علیرغم برخورداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل در منطقه خلیج فارس، […]

امام جمعه قشم، تکیه بر اثبات نام خلیج فارس را کافی ندانست و گفت: بهتر است برای بهره برداری بیشتر از منابع و طرفیت های این آبراه بزرگ تلاش شود.

 حجت الاسلام رضا جوکار در همایش بین‌المللی”خلیج فارس، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی” اظهار داشت: علیرغم برخورداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل در منطقه خلیج فارس، فقر و محرومیت وجود دارد.

وی در ادامه بیان‌داشت: می توان از ظرفیت ها و منابع خلیج فارس در جهت فقرزدایی و رفع محرومیت این منطقه از  کشور بهره برد.

امام جمعه قشم همچنین تاکیدکرد: باید علاوه بر تکیه بر نام خلیج فارس از منافع بسیار زیاد این آبراه بزرگ نیز بهره‌مند شد.

حجت الاسلام جوکار ابرازداشت: در سال‌های گذشته، منطقه آزاد قشم علیرغم ظرفیت های موجود در خلیج فارس، اقدامات و گام‌های خوبی در جهت فقرزدایی و رفع محرومیت انجام نداد.

وی در ادامه اضافه کرد: اما در حال حاضر مردانی از جنس اقدام و عمل در منطقه آزاد این جزیره مشغول خدمت هستند.

امام جمعه قشم با تاکید بر اینکه به گواه تاریخ، این آبراه خلیج فارس بوده و با همین نام نیز باقی می ماند گفت: ساحل نشینان خلیج همیشه فارس، این خلیج را که نمادی از ثبات، صلح و دوستی است را متعلق به همه می‌دانند.

حجت الاسلام جوکار همچنین بیاداشت: در صورتی که کشورهای حاشیه خلیج فارس از دشمنان حمایت کنند و به جای وحدت و قرار گرفتن در کنار ایران اسلامی، کنار دشمنان بایستند منتظرجواب از سوی ایران اسلامی باشند.

وی، رفع اختلافات مذهبی در جزیره قشم را الگوی مناسبی برای شیخ نشینان دانست و با اشاره سابقه تاریخی ۱۴۰۰ ساله اختلافات مذهبی اذعان‌داشت: علیرغم اینکه این اختلافات قابل رفع نیست؛ اما در جزیره قشم این امر با هدف خدمت رسانی و مصالح محقق شد.