با کاروان عشق ویژه شهادت حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام

با کاروان عشق ویژه شهادت حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام کاری از ستاد مردمی برگزاری مراسمات شهرستان قشم.