با کاروان عشق ویژه شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام

با کاروان عشق ویژه شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام کاری از ستاد مردمی برگزاری مراسمات شهرستان قشم.

با کاروان عشق ویژه شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام کاری از ستاد مردمی برگزاری مراسمات شهرستان قشم.