این سانسور، قابل دفاع است

اینکه به برخی از رفتارها و تصمیمات خلق الساعه و محیرالعقول متولیان سازمان صدا و سیما نقدهای جدی وارد است، مطلبی غیر قابل انکار است. لیکن نه این مقال جای بازگوئی و بررسی این مسائل است و نه با نوشتن چند سطر، نتیجه ائی حاصل می گردد. اما برخی اوقات، دوستانی با نتیجه گیری های […]

اینکه به برخی از رفتارها و تصمیمات خلق الساعه و محیرالعقول متولیان سازمان صدا و سیما نقدهای جدی وارد است، مطلبی غیر قابل انکار است. لیکن نه این مقال جای بازگوئی و بررسی این مسائل است و نه با نوشتن چند سطر، نتیجه ائی حاصل می گردد. اما برخی اوقات، دوستانی با نتیجه گیری های نامعقول از یک رفتار عادی مسؤلین این سازمان عریض و طویل، ظلمی ناروا در حق این نهاد انقلابی روا می دارند. به عنوان نمونه، جناب آقای مدنی طی یادداشتی در سایت الف با عنوان “بازهم صدا وسیما و پاس گلی تازه به منتقدان خود” اتهاماتی مانند “بی احترامی و توهین به شعور مخاطب” ، “سطحی تصور نمودن شعور مردم” و “نامحرم دانستن مردم” را به این نهاد وارد نموده اند.
اینکه صدا و سیما به هر دلیلی نخواهد تصویر یا خبر یک نفر یا یک فیلم پخش شود، ولی برخی با شیطنت و به هنگام پخش مستقیم مراسم، از آن شخص یا فیلم نام می برند و تعریف و تمجید می کنند و در نتیجه، متولیان امر به ناچار پخش مستقیم برنامه را قطع می کنند، کجایش بی احترامی و یا توهین به شعور مخاطب نام دارد؟؟!!!
بعنوان مثال در همین برنامه پخش مستقیم مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر، به فرموده خود حضرتعالی آش فیلم “آشغالهای دوست داشتنی” آنقدر شور بوده که خود مسئولین جشنواره هم بنا بر ملاحظاتی آنرا کنار گذاشته اند. حال وقتی که کسی می آید و برخلاف ملاحظات متولیان جشنواره و با بی احترامی به نظر و صلاحدید آنان، فرافکنی نموده و با مطرح نمودن این فیلم از تریبون پخش زنده، باعث شبهه افکنی در جامعه و تشویش اذهان عمومی می شود، آیا سیما را هم موظف می دانید که به تخلف آن فرد رسمیت بخشیده و آنرا تبلیغ عمومی نماید؟ بنده البته ارتباط حضرتعالی با مجموعه سینما را نمی دانم ولی لااقل انتظار است بعنوان یک شهروند قانونمدار، به نظر و تصمیم  مراجع رسمی کشور، ذره ائی احترام بگذاریم و به رفتار و گفتارشان اعتماد نمائیم.
در این جشنواره که اخبار آن نیز طی این چند روزه به تناوب از سیمای جمهوری اسلامی، نشریات و سایتهای مجازی پخش می گردید، متأسفانه بینندگان شاهد برخی هنجارشکنی ها بودند که از قشر فرهیخته، فرهنگی و هنرمند کشور، هرگز انتظار این رفتار نبوده و نیست و در نتیجه، انتظار پخش بدون ملاحظه این مراسم از سیمای جمهوری اسلامی، به نوعی پرتوقعیست.
زمانیکه صحبتهای یکی از هنرپیشگان راجع به دو هنرپیشه دوران طاغوت پخش گردید (البته به درست یا غلط بودن حرف ایشان کاری ندارم)، از همه سو صدای اعتراض بلند شد و حتی چه توهین هائی که نثار آن فرد، دست اندرکاران مراسم و پخش کنندگان آن نگردید. خب، صدا و سیما در این وضعیتها چه کند؟

ناصر خادمی ماشاری