اینترنتِ بی اینترنتِ قشم

اینترنت در قشم معظلی است که قابل حل شدن نیست و وعده های مسئولین مخابرات در سطوح مختلف مبنی بر افزایش سرعت و پهنای باند و … شده مثل فریادهای چوپان دروغگو که  انگار تمامی ندارد. امروزه ضرورت استفاده از اینترنت برای انجام امورات تحصیلی ، بانکی ، اطلاع رسانی ، تجارت ؛ ثبت نام […]

اینترنت در قشم معظلی است که قابل حل شدن نیست و وعده های مسئولین مخابرات در سطوح مختلف مبنی بر افزایش سرعت و پهنای باند و … شده مثل فریادهای چوپان دروغگو که  انگار تمامی ندارد.

امروزه ضرورت استفاده از اینترنت برای انجام امورات تحصیلی ، بانکی ، اطلاع رسانی ، تجارت ؛ ثبت نام های مختلف ، پژوهش و …  بر هیچ کس پوشیده نیست  و هر روز بر این نیازمندی به لحاض پیشرفت تکنولوژی و تشکیل بانکهای اطلاعاتی افزوده می شود.

اهمیت سرعت در جابجایی و انتقال اطلاعات در جهان  بگونه ای است که  می توان این دوره را عصر فناوری اطلاعات نامید و پیشرفت در عرصه زیر ساخت ارسال اطلاعات در حد صدم ثانیه برای بسیاری از کشورها به اندازه ای مهم است که برای آن هزینه های زیادی متحمل می شوند.

نیاز ارتباطی  جزیره قشم به عنوان قطب تجارت ، صنعت ، آموزش عالی و توریسم در کشور  به  اینترنت از ضروری ترین نیاز های زیر ساختی است  ، اما آنچه  امروز از اینترنت قشم مشاهده می گردد جای بسی تاسف دارد .

سرعت کم ، قطعی مداوم و… هر روز کاربران اینترنت در قشم را با سر درگمی و نامیدی مواجه کرده است و هیچ کس پاسخگوی این مشکلات نیست.

هزینه ی بالایی  که مخابرات از مشتریان خود بابت اینترنت دریافت می کند با  سرویسهای تعریف شده  و قراردادهای آن  زمین تا آسمان تفاوت دارد و از طرفی با وجود قطع بودن مکرر هیچ خسارتی به کاربران پرداخت نمی گردد و مردم قشم هزینه   روزهایی که اینترنت قطع است را باید بپردازند و صدایشان هم درنیاید.

از طرفی سرعت اینترنت در سرویس های مشترکین مخابرات چون به صورت اشتراکی است (معلوم نیست از یک اشتراک چند نفر استفاده می کنند) به طور لحظه ای دچار افت می شود و هر چند وقت یکبار قطع می گردد.

شرکت مخابرات  به عنوان متولی امر چه وقت پاسخگوی  این مشکل خواهد بود و جبران خسارت خواهد نمود  معلوم نیست ، هر چند وعده مسئولین آن برای بهبود وضعیت اینترنت تمامی ندارد.

آیا وقت آن نرسیده  تا سازمان منطقه آزاد به عنوان مسئول آبادی و عمران جزیره قشم  حداقل برای پیشرفت صنعت توریسم و تجارت و صنایع  خود در این راه قدمی بردارد .

هرمز آنلاین آماده پاسخ گویی مسئولین و شنیدن حرفهای شماست