اولین شناورکانتینری وارداسکله کاوه قشم شد

اولین کشتی کانتینری با ظرفیت ۱۲۰۰ با نام oelindia دوشنبه شب درساعت ۲۰:۰۰ این هفته در اسکله کاوه شهرستان قشم پهلوگرفت . به گزارش پایگاه خبری قشم ازاد:اولین کشتی کانتینری با ظرفیت ۱۲۰۰ با نام oelindia ثبت کشور پاناما ازجبل علی وارد جزیره ی تجاری قشم شد ۲۰۸ کانتینر این شناورمتعلق به جزیره ی تجای […]

اولین کشتی کانتینری با ظرفیت ۱۲۰۰ با نام oelindia دوشنبه شب درساعت ۲۰:۰۰ این هفته در اسکله کاوه شهرستان قشم پهلوگرفت .
به گزارش پایگاه خبری قشم ازاد:اولین کشتی کانتینری با ظرفیت ۱۲۰۰ با نام oelindia ثبت کشور پاناما ازجبل علی وارد جزیره ی تجاری قشم شد
۲۰۸ کانتینر این شناورمتعلق به جزیره ی تجای قشم است
با بهره‌برداری از ترمینال کانتینری امکان پذیرش و پهلو دهی این قبیل کشتی‌ها فراهم شده است.