انتقاد امام جمعه بندر خمیر از منطقه آزاد قشم

حجت‌الاسلام صالحی با انتقاد از عملکرد منطقه آزاد قشم در بندر پهل گفت گفت: پیشنهاد می‌کنم مسئولان منطقه آزاد زن و بچه خود را نیز نه با پرواز مستقیم بلکه با سواری در همین ایام به قشم ببرند تا رنج و زحمت ده ساعته انتظار برای طی کردن این مسافت کوتاه را متوجه شوند.

حجت‌الاسلام صالحی با انتقاد از عملکرد منطقه آزاد قشم در بندر پهل گفت گفت: پیشنهاد می‌کنم مسئولان منطقه آزاد زن و بچه خود را نیز نه با پرواز مستقیم بلکه با سواری در همین ایام به قشم ببرند تا رنج و زحمت ده ساعته انتظار برای طی کردن این مسافت کوتاه را متوجه شوند.

امام جمعه بندر خمیر خاطرنشان کرد: ایام نوروز نزدیک است و خیل مسافران و مهمانان از سراسر کشور به استان و شهرستان بندرخمیر سرازیر خواهد شد اما یکی از مشکلات همیشگی که ما بارها نیز در خطبه‌ها به آن اشاره کرده‌ایم مسئله ترافیک چند کیلومتری هنگام جابجایی مسافران از بندر پل به جزیره قشم است، اما تا کنون هیچ واکنش امیدوار کننده‌ای از سوی مسئولان منطقه آزاد مشاهده نشده است.

حجت‌الاسلام صالحی گفت: از ارائه خدمت این سازمان به مردم بندرپل به عنوان عمل به مسئولیت اجتماعی قطع امید کرده‌ایم اما انتظار داشتیم لاقل حرمت مهمانان خود را نگه دارند و کمی مسیر متهی به اسکله را هموارتر کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم مسئولان منطقه آزاد زن و بچه خود را نیز نه با پرواز مستقیم بلکه با سواری در همین ایام به قشم ببرند تا رنج و زحمت ده ساعته انتظار برای طی کردن این مسافت کوتاه را متوجه شوند.