انتصاب رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در قشم به عنوان عضوهیئت مدیره منطقه آزاد قشم

عبدالجواد کمالی رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان قشم واز نیروهای جوان و بومی قشم به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد. طی حکمی که به تائید رئیس جمهور رسیده است آقای عبدالجواد کمالی به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم به مدت سه […]

عبدالجواد کمالی رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان قشم واز نیروهای جوان و بومی قشم به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد.
طی حکمی که به تائید رئیس جمهور رسیده است آقای عبدالجواد کمالی به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای احمدحبیبی و آقای محمد علی کریمی نیز جایگزین آقای محسن دادرس و همچنین خانم پروین فرشچی به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم جایگزین اقای سیدعبدالله حسینی شد.
عبدالجواد کمالی مسئولیتهایی نظیر مدیرکل گردشگری سازمان ، مدیریت فرهنگی و مدیریت امور درگهان را در پرونده مدیریتی خود دارد .