امام جمعه قشم:احترام به ارباب رجوع وظیفه اصلی مدیران و کارگزاران است

امام جمعه قشم گفت: تکریم و احترام به ارباب رجوع از وظایف اساسی مدیران و کارگزاران در نظام اسلامی است.حجت الاسلام رضا جوکار روز دوشنبه در نشست اعضای شورای اداری شهرستان قشم افزود: این وظیفه در احادیث و روایات دینی مورد تاکید قرار گرفته و بزرگان دین ما حتی در برابر افراد تند خو و […]

امام جمعه قشم گفت: تکریم و احترام به ارباب رجوع از وظایف اساسی مدیران و کارگزاران در نظام اسلامی است.حجت الاسلام رضا جوکار روز دوشنبه در نشست اعضای شورای اداری شهرستان قشم افزود: این وظیفه در احادیث و روایات دینی مورد تاکید قرار گرفته و بزرگان دین ما حتی در برابر افراد تند خو و درشت گو نیز با متانت و احترام برخورد می کردند.
وی با اشاره به اینکه، امروز، مردم به مدیران احترام خاصی قائل هستند، تصریح کرد: بی احترامی و بی توجهی به این مردم از سوی مدیران به هیچ وجه قابل قبول نیست و اینگونه مدیران در نظام اسلامی جایگاهی ندارند.
امام جمعه قشم در بخش دیگری از سخنان خود ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای مبارزه با شیطان درون و شیطان برون خواند و گفت: ماه رمضان ماه خودشناسی و خودسازی است و انسان در این ماه می تواند خودش را و در نهایت خدای خودش را بشناسد.
حجت الاسلام جوکار ماه رمضان را بهار قرآن و قرآن را مایه وحدت مسلمانان دانست و یادآور شد: هرگونه اختلاف افکنی بخصوص در این ماه مبارک تحت هر عنوانی آب ریختن به آسیاب دشمن است.
وی همچنین با اشاره به نقش بی بدیل مردم ایران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراها گفت: مردم در این انتخابات نشان دادند که پشتیبان نظام، قانون و ولایت فقیه هستند و حالا ریاست جمهوری منتخب و نمایندگان منتخب شوراها باید خدمت با این مردم را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.