افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش واحد قشم

مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم برگزار شد. به گزارش آنا، مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش با حضور رئیس، معاونان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان واحد قشم متشکل از گروه‌های آموزشی معماری، عمران، شیمی، تربیت بدنی، مدیریت و حسابداری، فنی و حرفه‌ای، هنر و روانشناسی برگزار شد.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم برگزار شد.

به گزارش آنا، مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش با حضور رئیس، معاونان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان واحد قشم متشکل از گروه‌های آموزشی معماری، عمران، شیمی، تربیت بدنی، مدیریت و حسابداری، فنی و حرفه‌ای، هنر و روانشناسی برگزار شد.