اعترافات داعشی‌های دستگیر شده در تهران- ۱

اعترافات تکان دهنده یکی از داعشی های دستگیر شده در عملیات حمله به مجلس شورای اسلامی

اعترافات تکان دهنده یکی از داعشی های دستگیر شده در عملیات حمله به مجلس شورای اسلامی