امروز

یکشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۰

  ساعت

۲۱:۵۰ بعد از ظهر

از قاب پنجره نیمه باز، محو تماشای زیبایی خیره کننده دریای مواج خلیج فارس می شوم؛ دقایقی چند فراموش می کنم مخاطب ام در حال سخن گفتن است و من با اصرار از او خواسته ام تا ساعتی، بنشیند و از معضل دیرین جزیره درمان و حاشیه های آن بگوید ! روبرویم تراب ذاکری قشمی نشسته است ؛ مشاور مدیر عامل و مدیرامور اجتماعی سلامت سازمان منطقه آزاد قشم.

او با طمانینه سخن می گوید و بار جملاتی که در گوش ام می نشیند موجب می شود تا زیبایی سحر آمیز خلیج فارس را وانهم و توجه ام معطوفِ میزبان شود … ! *** ذاکری می گوید : «آفت نارضایتی مردم و بی سرو سامانی امور، وجود تناقص های رفتاریِ مدیریتی و تصمیم گیری های تاکتیکی غیر کارشناسی از سوی برخی مدیریت هاست و همین امر موجب می شود تا نه تنها امور اجرایی بر مدار منطقی قرار نگیرد، بلکه در میان مدت و بلند مدت، آسیب جدی به اهداف و سیاست های کلی تعریف شده وارد آمده و خروجی این وضعیت بی گمان، تحمیل خسران مادی و معنوی بر پیکره جامعه و مردم مستاصل و چشم انتظار دریافت خدمات مناسب درمانی و بهداشتی جزیره قشم است.

مشاور مدیر عامل و مدیرامور اجتماعی و سلامت منطقه آزاد قشم در تحلیل وضعیت فعلی درمان در جزیره و معضلات مدیریتی مربوط به آن، معتقد است که وقتی پای منافع عموم مردم در میان باشد، باید با صراحت و به شکلی جدی به موشکافی معضل پرداخته و تعارف های معمول را کنار گذاشت تا بتوان ریشه مشکلات را شناخته و متناسب با آن، «دوز دارویی» لازم را تجویز کرد تا هر چه سریع تر، «بیماری» تحت کنترل در آید و در صورت لازم حتی، «جراحی» گردد؛ و کیست که نداند شناخت صحیح بیماری و درمان دارویی! به مراتب بهتر از «رنج جراحی» و عوارض و هزینه های آن است!

او در ادامه، با واکاوی مشکلات نهادینه شده «درمان» در هرمزگان و به ویژه بزرگ ترین جزیره خلیج فارس، سرچشمه برخی از مشکلات درمانی را در معضلات ساختاری کلان کشور دانسته و می گوید که برخی از معضلات عمومی بوده و در دیگر استان ها و حتی پایتخت نیز خودنمایی می کند و چاره رفع آن نیز تنها و تنها، پذیرش خطاها، به دور از شعار و نمایش و بازگشت به مدیریت جامع نگر و علمی است.

ذاکری در عین حال معتقد است که برخی دیگر از مشکلات موجود در شاکله درمان جزیره به راحتی و بدون کم ترین تنشی قابل رفع خواهد بود، چنانچه به شکلی همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب اتخاذ شود. مشاور مدیر عامل منطقه آزاد قشم ، وجود نیروهای توانمند، به ویژه در شاخه درمانی و دارویی و بهداشتی را «سرمایه» ای ارزشمند توصیف می کندو می گوید که در هر جامعه ای، وجود چنین نیروهایی پشتوانه ای مهم محسوب می شود و بسیاری از کشورها با اعطای انواع امتیازهای مادی و معنوی، سعی در جذب نخبگان دیگر کشورها دارند تا از رهگذر بهره مندی از این نیروها، آینده جامعه خود را تضمین کنند، آن هم با کمترین هزینه! این در حالی است که متأسفانه با وجود دارا بودن نیروهای مستعد ، شاهد هرز رفت انرژی این افراد، به ویژه در منطقه هستیم که بی تردید، دود این بی مبالاتی به چشم مردم نیازمند جزیره قشم رفته و خواهد رفت. اشاره ذاکری به مسأله ای است که مدت هاست به دغدغه خاطر بخشی از نیروهای متخصص و اجرایی قشم مبدل شده و آن، زاویه نگاه مدیریتی و اعمال برخی سلیقه های بی مورد است که موجب رنجش جدی آنان شده است.

او در ادامه گپ و گفت خود، با ظرافت، به بحث « توریسم درمانی» اشاره کرده و با بیان شمه ای کوتاه از «آرزوها و نیت های پاک طراحان و مجریان آن»، می گوید: هر کسی که « عِرق میهن» داشته و در آرزوی سربلندی کشور و آسایش مردم باشد، از چنین طرح هایی استقبال کرده و هر کس، در هر مقام و موقعیتی که باشد، در راه اجرایی شدن چنین طرح هایی باید نهایت کوشش و همت خود را به کار بَرَد، چرا که ایران سرشار از نیروهای مستعد و علاقمند است و بی اغراق، همه آنان نیز به فکر اعتلا ، پیشرفت و سربلندی کشور می باشند؛ اما متاسفانه آن چه در عمل شاهد آن هستیم با آن چه که در نقشه راه “توریسم درمانی” تعریف شده و آمده، فاصله بسیار دارد و باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح مسیر و رفع خطاها،اقدام کرد.

به گفته مشاور مدیر عامل سازمان، رفع محرومیت های مختلف از جزیره قشم و توانمند ساختن مردم آن موجب شده است تا سازمان منطقه آزاد قشم، از طرح ها و برنامه هایی نظیر طرح « توریسم درمانی» حمایت کند چرا که سازمان معتقد است با اجرای چنین طرح هایی، نه تنها نیروهای نخبه و کارشناس جزیره و استان منتفع شده و دغدغه خاطر مردم در بحث درمان برطرف می شود، بلکه در اندک زمانی، شایستگی ها و توانمندی کشور، بیش از گذشته، در منطقه و جهان مطرح می شود. ذاکری در ادامه می گوید که منطقه آزاد قشم در زمینه توریسم درمانی و ساخت بیمارستان، نهایت تلاش خود را به کار گرفت اما متأسفانه برخی دو گانگی ها و تناقض های مدیریتی موجب شده تا آن چنان که شایسته است، اهداف تعریف شده محقق نشود و همین امر، به نارضایتی مردم و بدنه نیروی متخصص درمانی دامن می زند.

اشاره او به ورود سازمان منطقه آزاد قشم در کمک به ساخت و تجهیز بیمارستان بزرگ خلیج فارس است؛ در میانه جملات و تمثیلات مدیرامور اجتماعی و سلامت منطقه آزاد قشم می توان به رنجش خاطر و گلایه هایی چند پی برد؛ به ویژه هنگامی که پای انتظارات نیروهای توانمند و متخصص بومی به میان می آید. به زعم ذاکری، اصرار نابجا و بدون منطق بر اجرای برخی سیاست ها و انتصاب ها و نیز برخی از رفتارهای دوگانه از قبیل به رسمیت نشناختن « هیأت امنای بیمارستان» از سوی مدیریت درمان استان ، آن هم در شرایطی که احکام مربوطه از سوی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم صادر شده است، نتیجه ای جز دلسردی مردم به دنبال نخواهد داشت.

سخنان مدیرامور اجتماعی و سلامت منطقه آزاد قشم هنگامی جالب تر می شود که می شنوم مدیریت درمان استان، «اختیارات لازم» را پیش از این به مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تفویض کرده است و بر همین اساس، به رسمیت نشناختن « هیأت امنای بیمارستان»، علامت سوالی را به وجود می آورد که باید به دنبال چرایی آن بود؛ پاسخی روشن و مستدل ! به گفته ذاکری، سازمان منطقه آزاد قشم به منظور رفع محرومیت های مردم جزیره، همواره «پای کار» ایستاده است و شاهد مثال را در « تعهد پرداخت حقوق ۱۷ نفر از نیروهای بیمارستان» می آورد و می گوید که این امر اگر چه در زمره وظایف سازمان به شمار نمی آید، اما برای کمک به مشکلات درمانی جزیره و کاستن از بار تعهدات مدیریت درمان استان صورت می گیرد.

تراب ذاکری قشمی «جوان» است، اما «پیرانه» سخن می گوید؛ تلاش می کند تا سوء تفاهم های به وجود آمده احتمالی و خطاهای مدیریتی را به مسیر «گفت و گو» کشانده و آن ها را برطرف کند.

می گوید: استفاده از نیروهای شایسته جزیره در بدنه مدیریتی به نفع سیستم درمان و سلامت جزیره و استان است و موجب رضایت مردم و قشر تحصیل کرده خواهد بود؛ کجای این کار می تواند ایراد داشته باشد.

می گوید: تنگ نظری ها و انجام امور مطالعه نشده و یا اصرار بر اجرای سیاست هایی که خطا و اشتباه آن روشن و آشکار است، به زیان مردم تمام می شود . می گوید : انتظارات، خواسته ها و دغدغه های هر مدیری باید با صراحت و بدون تعارفات مرسوم، در جلسات کارشناسی مطرح و راه حل کارشناسی شده برای آن پیدا کرد.

می گوید: می دانم مدیریت درمان استان دغدغه کاستن و رفع مشکلات درمانی مردم را دارد اما باید توجه داشت که رفع معضلات با تصمیم گیری های کارشناسی شده و دو سویه امکان پذیر است و تعامل و گفت و گوی سازنده، راهگشای رفع بسیاری از مشکلات به شمار می رود. و می گوید: سازمان منطقه آزاد قشم، دغدغه دارد؛ دغدغه آسایش مردم و دیر زمانی است که دست یاری خود را برای همکاری با هر آن کس که دغدغه مشابهی دارد، دراز کرده است. *** در پایان گپ و گفت، نگاه خیره مشاور را دنبال می کنم؛ از قاب پنجره نیمه باز، افق چشم نواز خلیج زیبای فارس تماشایی است … !

ندای هرمزگان

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی