اسامی داوران وناظران بازی های پنجشنبه اعلام شد.

وحدت خلیج فارس رمکان    –    شهرداری سوزا داوران: مسلم ناصری – غلام نژاد – سمالی – محسن زیوری ناظر: محمد ذاکری   قایقسازی رمچاه    –    همای صیادان کووه ی داوران: ابراهیم احسانفر – مختار سلامی- عبدالخالق شریفی- عارف سلامی ناظر: مانی     نیرو صلح توریان      –      […]

وحدت خلیج فارس رمکان    –    شهرداری سوزا

داوران: مسلم ناصری – غلام نژاد – سمالی – محسن زیوری

ناظر: محمد ذاکری

 

قایقسازی رمچاه    –    همای صیادان کووه ی

داوران: ابراهیم احسانفر – مختار سلامی- عبدالخالق شریفی- عارف سلامی

ناظر: مانی

 

  نیرو صلح توریان      –      امیدان توحید سوزا

داوران: مصطفی ناصری- عبدالقادر ایمانی-احمد غنی – خلیل ایمانی

ناظر: عبدالله رحیمی

 

 استقلال رمچاه       –      مهر هلر 

داوران:سجادذاکری- خلیل جاشو محمدی- محمدامین زارعی- حسین زارعی

ناظر: علی ایزدبناه