از ساخت خانه های معلم در منطقه آزاد قشم چه خبر

حمید رضا مومنی مدیر عامل منطقه آزاد قشم در آبان ۱۳۹۵  از بهره برداری ۴۰ خانه معلم با مساحت ۸۰ متر مربع در ۱۷ منطقه جزیره قشم با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تا پایان سال ۹۵ خبر داده بود هر چند ممکن است به قول خالو عبدل منظور مدیر عامل سال ۱۴۹۵ بوده […]

حمید رضا مومنی مدیر عامل منطقه آزاد قشم در آبان ۱۳۹۵  از بهره برداری ۴۰ خانه معلم با مساحت ۸۰ متر مربع در ۱۷ منطقه جزیره قشم با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تا پایان سال ۹۵ خبر داده بود هر چند ممکن است به قول خالو عبدل منظور مدیر عامل سال ۱۴۹۵ بوده باشد.