از خانواده های فعال قرآنی موسسه پیامبراعظم(ص)قشم تجلیل شد

مدیرعامل موسسه فرهنگی قرآن  عترت پیامبراعظم(ص) قشم در آیین تجلیل از خانواده های فعال قرآنی موسسه گفت : رسیدن به سعادت دنیا و آخرت از طریق خانواده امکان پذیر است و اگر خانواده ای در مسیر قرآن و اسلام حرکت کند به سعادت واقعی دست می یابد. عباس بازماندگان افزود : والدین می تواند با […]

مدیرعامل موسسه فرهنگی قرآن  عترت پیامبراعظم(ص) قشم در آیین تجلیل از خانواده های فعال قرآنی موسسه گفت : رسیدن به سعادت دنیا و آخرت از طریق خانواده امکان پذیر است و اگر خانواده ای در مسیر قرآن و اسلام حرکت کند به سعادت واقعی دست می یابد.

عباس بازماندگان افزود : والدین می تواند با تربیت درست و اسلامی فرزندان را به اوج عزت برسانند و این مهم در زندگی بزرگان دین مشهود است.

وی بیان داشت : اگر خانواده ها مسیر مناسبی را برای تربیت فرزندان در نظر نگیرند عاقبت خوبی را برای فرزندان شاهد نخواهیم بود.

بازماندگان اظهار داشت : باید توجه داشته باشیم که تمام دستورهای اخلاقی و دینی زیر بنای فطری دارند و آنچه به عنوان دستور الهی در قران آمده است و یا پیامبر بزرگوار (ص) به آن اشاره کرده است همه و همه بر اساس نیازمندیهای فطری و طبیعی انسان تنظیم گردیده است

مدیرعامل موسسه پیامبراعظم(ص) افزود :کودکان به طور فطری خداشناس هستند و از نظر اخلاقی روحیات خوب را دارا هستند و پدران و مادران به جای آنکه دین و اخلاق را به فرزندان خود تحمیل کنند، بکوشند امور فطری کودکان خود را بارور سازند.

وی بیان داشت : هر چیزی طعم و لذتی دارد گاه طعم و لذت مادی و گاه معنوی، والدین سعی کنند که جذبه و شوق مناجات و رازو نیاز را با خدا به خوبی به کودکان انتقال دهندو کودکان را از لذات معنوی بهره مند سازند.

بازماندگان اظهار داشت : برای اینکه الگو پذیری فرزندان از والدین در خانواده به نحواحسن صورت گیرد مهمترین عامل یکی بودن کردار و گفتار است.

وی گفت : آنچه پدر و مادر میگویند و بدان عمل میکنند برای کودک به منزله حجت تلقی شده و از اعتبار خاصی برخوردار است و همخوانی کردار و گفتار تائیدی است بر آنچه والدین، کودک خود را به آن تر غیب میکنند.

مدیرعامل موسسه پیامبراعظم(ص) در ادامه افزود: این موسسه برای ترویج فرهنگ قرآنی در بین خانواده ها اقدام به برگزاری کلاس های قرآنی حفظ و روخوانی ویژه ماداران نموده است.

وی عنوان کرد : این دوره برای آشنایی خانواده خصوصا ماردان با دستورات اسلام وقرآن می باشد و با یادگیری این علوم در راهنمایی و تربیت فرزندان خود شریک هستند.

بازماندگان افزود : کلاس های قرآنی در تمام رده های سنی برگزار می گردد و علاقمندان می توانند در برنامه های قرآنی موسسه شرکت نمایند.

براساس این گزارش از ۲۰ خانواده برتر که در فعالیت های آموزشی موسسه مشارکت فعالی داشته اند با لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.