ادامه تغییر نام خیابانهای قشم / بلوار آزادگان به آزادی تغییر نام یافت

در ادامه تغییر نام  خیابانهای شهر قشم توسط سازمان منطقه آزاد قشم بلوار آزادگان به آزادی تغییر نام یافت. این موضوع که مدتی است در قشم به راه افتاده است بر خلاف قوانین تشکیل شورای های اسلامی است که این اختیار را به منتخبین مردم در شورای شهر داده است. سازمان منطقه آزاد قشم که […]

در ادامه تغییر نام  خیابانهای شهر قشم توسط سازمان منطقه آزاد قشم بلوار آزادگان به آزادی تغییر نام یافت.

این موضوع که مدتی است در قشم به راه افتاده است بر خلاف قوانین تشکیل شورای های اسلامی است که این اختیار را به منتخبین مردم در شورای شهر داده است.

سازمان منطقه آزاد قشم که بایستی به دنبال رفع مشکلات و توسعه اقتصادی شهر باشد فقط به دنبال تغییر نام خیابان های شهر افتاده و در این تغییر ، نام های ارزشی در اولویت تغییر هستند.

ضمن مصاحبه با آقای علی رستمی نایب رئیس شورای شهر قشم ورئیس شورای اسلامی شهرستان نظر ایشان را در این خصوص جویا شدیم:

آقای رستمی آیا این تغییر نام ها با تصویب شورای اسلامی شهر بوده است ؟

خیر ؛ شورای شهر قشم تا کنون برای تغییر نام خیابان های قشم مصوبه ای نداشته است و هیچ درخواستی هم به این شورا ارجاع نشده است .

با توجه به اینکه تغییر نام معابر در شهر می بایست به تصویب شورا شهر برسد این اقدامات را از لحاظ حقوقی چگونه ارزیابی می کنید؟

هر تغییر نامی بدون تصویب شورای اسلامی غیر قانونی است و بنده به عنوان رئیس شورای شهرستان   این موضوع را از لحاض حقوقی دنبال خواهم کرد.

نظر شما در مورد تغییر نام بلوار آزادگان چیست؟

آزادگان و ایثارگران سند افتخار این سرزمین هستند و تغییر نام بلوار آزادگان به هیچ عنوان مورد قبول مردم قشم و مدافعان خلیج فارس نخواهد بود.

بنده که خود از جامعه ایثارگران هستم با این تغییر نام کاملا مخالف هستم و  این تغییر نام ها علاوه بر اینکه غیر قانونی است اهانتی به خانواده شهدا و ایثارگران است ، شهدا رفتند تا قانون پابرجا باشد لذا همه با رعایت قانون در حدود اختیارات خود  اقدام کنیم.