اختصاص مبلغ ۳میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال برای تکمیل پروژههای هرمز

شهردار هرمز با بایان اینکه مبلغ ۳ میلیاردو ۸۰۰ میلیون ریال برای تکمیل چند پروژه نیمه تمام مانند میدان ورودی ، بلوار ساحلی ، آسفالته کردن خیابان شهدای خلیج فارس ، جدول گذاری بلوار های سطح شهر ، نصب علائم راهنما و دیوار ساحلی جزیره هرمز اختصاص داده شده گفت : بلوار ساحلی شرق هرمزبه طول […]

شهردار هرمز با بایان اینکه مبلغ ۳ میلیاردو ۸۰۰ میلیون ریال برای تکمیل چند پروژه نیمه تمام مانند میدان ورودی ، بلوار ساحلی ، آسفالته کردن خیابان شهدای خلیج فارس ، جدول گذاری بلوار های سطح شهر ، نصب علائم راهنما و دیوار ساحلی جزیره هرمز اختصاص داده شده گفت : بلوار ساحلی شرق هرمزبه طول ۸۰۰متر بااعتباری بالغ بر۲میلیارد ریال به پایان رسید.

وی ادامه داد :با پایان یافتن این پروژه تردد در بلوار یاد شده حد فاصل میدان بسیج تا مسجد جامع به صورت دو بانده انجام شده است .

شهردار هرمز افزود :فاز اول این پروژه شامل زیر سازی ، جدول گذاری در سال ۹۲ آغاز شده بود که همزمان با روز جهانی قدس به بهره برداری رسید .

وی گفت: این بلوار یکی از مسیر ها یر تردد بود که مسیر دسترسی به مسجر جامع نز بود که نمازگزاران برای رفتن به این مکان با مشکل مواجه بودند .

آزموده عنوان کرد : این پروژه از دیر زمان قراربر دو بانده و آسفالته کردن آن دردستور کار این شهرداری بود که پس از تامین اعتبار بلافاصله صورت گرفت .

وی اعتبار این پروژه را  ۲میلیارد ریال اعلام کرد که یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال آن از محل درآمد شهرداری و ۵۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات تخصیصی تملک دارایی بود که به برای تکمیل آن پیش بینی شد بود .

شهردار هرمز اظهار داشت اکنون کار جدول کشی ۲۵۰۰ متر از بلوار های شهر هرمز با اعتباری بالغ بر ۶۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی به اتمام رسیده که درحال حاضر اقدام به رنگ آمیز این جداول شده است .

به گفته وی ۲۰۰میلیون ریال از این اعتبار برای خرید و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر بوده و همچنین تابلو ها ی راهنمای کوچه ومعابر و تابلو های نامگذاری شده اماکن مذهبی وگردشگری اختصاص داده شده است .

محمد آزموده خاطر نشان کرد :برای تکمیل میدان خلیج فارس که در ورودی شهر هرمز واقع است که هر گردشگری و مسافر وارد جزیره می شود به نماد سنتی صیادی که دراین میدان نصب شده است مشاهده می کنند مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ازاعتبارات تملک دارایی تخصیص داده شده است که تا قبل از عید سعید فطر به بهره برداری خواهد رسید .

ویاظهار داشت : برای تکمیل دیوار ساحلی که برای جلو گیری از پیشروی آب دریا بر اثر طوفان های فصلی که موجب بالا آمدن آب به سمت منازل مسکونی اهالی و بخصوص مسجد جامع که در مجاورت دریا قرار داشت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ازمحل اعتبارات تملک دارایی که به شهرداری اختصاص یافته بود پیش بینی شده است .

شهردار هرمز در پایان گفت: جمع اعتباراتی که برای تکمیل این پروژ ه ها این شهرداری اختصاص داده شده بود مبلغ ۳میلیاردو ۸۰۰میلیون ریال می باشد که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد شهرداری بود و مابقی از محل اعتبارات تملک دارایی بود که به این شهرداری اختصاص یافته بود.