احمد مرادی وزیر اقتصاد را استیضاح خواهیم کرد

سخنرانی احمد مرادی نماینده مجلس هرمزگان در شورای اداری شهرستان قشم

دانلود