احداث پارک مرجان در ساحل جنوب شرقی قشم

 در نهمین جلسه شورای اسلامی این شهر نامه های رسیده به شورای شهر قشم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه با افزایش ردیف درآمدی شهرداری از محل عوارض وصولی متمرکز بنا به پیشنهاد مورخ دهم مهرماه سالجاری شهرداری این شهر، در متمم بودجه سال ۹۲موافقت شد. بر اساس این گزارش، شورای اسلامی […]

 در نهمین جلسه شورای اسلامی این شهر نامه های رسیده به شورای شهر قشم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با افزایش ردیف درآمدی شهرداری از محل عوارض وصولی متمرکز بنا به پیشنهاد مورخ دهم مهرماه سالجاری شهرداری این شهر، در متمم بودجه سال ۹۲موافقت شد.

بر اساس این گزارش، شورای اسلامی شهر قشم با اجرای پروژه زیرسازی و ترمیم آسفالت معابر شهر قشم به متراژ ۴۴۳۰مترمربع و بر اساس برآورد منضم به نامه شهرداری قشم، با مبلغ ۱/۹۸۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال با رعایت صرفه و صلاح شهرداری موافقت کرد.

در این جلسه با پیشنهاد شهردار قشم مبنی بر پایداری مبلغ دو میلیارد ریال در متمم بودجه سال جاری از محل افزایش درآمدهای محلی جهت ایجاد فضاهای سبز شهری و احداث پارک مرجان در منطقه جنوب شرقی شهر قشم موافقت شد که در زمینی به مساحت ۱۴۴۰۰مترمربع اجرا خواهد شد.

اجرای ۲۷۰۰مترمربع جدول گذاری پارک مرجان به مبلغ ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از دیگر پیشنهادات شهرداری قشم بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند الف نصاب شهرداری های درجه ۷ تا ۱۰ و رعایت صرفه و صلاح شهرداری با واگذاری پروژه مذکور موافقت شد.