فیلم اجرای گروه بین المللی طاها در جزیره قشم

اجرای گروه بین المللی طاها در جزیره قشم بمناسبت میلاد حضرت علی اکبر ع در صحن امام زاده سید مظفر ع قشم .

اجرای گروه بین المللی طاها در جزیره قشم بمناسبت میلاد حضرت علی اکبر ع در صحن امام زاده سید مظفر ع قشم .