اجرای طرح حفر کانال برای مقابله با شتران سرگردان در سیریک

در راستای برقراری امنیت جاده ای و کاهش حوادث وسایل نقلیه با احشام بویژه شتر طرح پایلوت حفر کانال در امتداد محور اصلی سیریک به جاسک و سیریک به میناب در حال اجراست.  آذینی ،میر مرسل ایزدی پور فرماندار شهرستان سیریک اظهار کرد: این طرح با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان […]

در راستای برقراری امنیت جاده ای و کاهش حوادث وسایل نقلیه با احشام بویژه شتر طرح پایلوت حفر کانال در امتداد محور اصلی سیریک به جاسک و سیریک به میناب در حال اجراست.

 آذینی ،میر مرسل ایزدی پور فرماندار شهرستان سیریک اظهار کرد: این طرح با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سیریک و اداره کل راهداری هرمزگان در شهرستان سیریک اجرا می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه حفر کانال مانعی برای ورود شتر به حاشیه جاده هاست این طرح با  رعایت حفظ حریم و رعایت نکات ایمنی با عرض و طول تقریبی ۱ متر  در فاصله ۱۰۰ متری جادهها در حال اجراست.

ایزدی پور ابراز کرد: یکی از مهمترین ویژگی های این طرح کم هزینه بودن اجرای طرح، سرعت خوب و مناسب برای پوشش مناطق و جادههای پر حادثه است.

فرماندار شهرستان سیریک یادآور شد: تاکنون راهکارهای مختلفی به منظور جلوگیری از ورود شتران سرگردان به حاشیه جاده ها با همکاری دستگاههای اداری و امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری از این طرح ها در شهرستان سیریک در حال اجراست که امیدواریم همه اینها منجر به تاثیرگذاری داشته باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان سیریک اضافه کرد: صنعت شترداری بسیار مهم است و شهرستان سیریک هم یکی از مناطقی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط مناسب اقلیمی مساعد پرورش شتردار است اما باید این شرایط از سنتی به صنعتی تبدیل شود تا  ضمن ساماندهی شتران سرگردان این معضل  که شب ها تهدیدی جدی برای انسان ها تبدیل شده کنترل و ساماندهی شود.

فرماندر سیریک خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح حسینقلی رئیس دادگستری شهرستان ، سالاری رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای ، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  و جمعی از پرسنل راهداری سیریک حضور داشتند.

در شهرستان سیریک بیش از پنج هزار نفر شتر وجود دارد که یکی از سه شهرستان بزرگ هرمزگان به لحاظ پرورش صنعت شترداری است.