اتاق بازرگانی مانع اجرای طرح ۲ میلیون هکتاری «فدک» شد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ غلامحسین شافعی در سومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار با بیان اینکه باید محیط زیست و توجه به آن را به صحنه اقتصادی کشور بکشانیم، اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران در چند سال اخیر توانسته است با توجه به چالشها و […]

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ غلامحسین شافعی در سومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار با بیان اینکه باید محیط زیست و توجه به آن را به صحنه اقتصادی کشور بکشانیم، اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران در چند سال اخیر توانسته است با توجه به چالشها و بحرانهای آبی کشور، با ارائه گزارشهایی جلوی برخی از اقدامات نامطلوب در حوزه آب را بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران با شاره به ضرورت پرداختن به اقتصاد سبز در برنامه توسعه کشور و ترویج آن خاطر‌نشان کرد: در طرح فدک که قرار بود ۲ میلیون هکتار زیر کشت رود و آب آن از طریق آبهای زیرزمینی تامین شود، اتاق بازرگانی وارد عمل شد و گزارش جامعی از نتایج بحران‌زای انجام این طرح به رهبری و سران سه قوه ارسال کرد و نتایج فعالیتها باعث شد این طرح انجام نشود.

شافعی با اشاره به تاسیس کارگروه خصوصی‌سازی صنعت آب در اتاق بازرگانی افزود: بر اساس بند الف ماده یک قانون بهبود فضای کسب و کار‌، اتاق بازرگانی موظف به راه‌اندازی مرکز راهبردی مطالعه کشاورزی و آب در اتاق بازرگانی شد و بر این اساس‌، اتاق بازرگانی برای رسیدن به این هدف دفتر کشاورزی را در اتاق ایران و کمیسیونهای کشاورزی را در اتاقهای بازرگانی سراسرکشور راه‌اندازی کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تشکیل کمیسیون آب و اقتصاد سبز در اتاق بازرگانی یادآور شد: در این ارتباط همکاری خوبی بین سازمان حفاظت از محیط زیست و بخش خصوصی انجام شده است.

وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور به محیط زیست به عنوان کار بنیادی، اساسی و اصولی نگاه نمی‌شود، متذکر شد: در اقتصاد سبز با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و همکاری مردم می‌توانیم از بلاهای ایجاد شده در کشور از قبیل خشک شدن تالابها و در پی آن ایجاد ریزگردها و بحرانهای ناشی از آب جلوگیری کنیم.

شافعی با اشاره به تجربه موفق بعضی کشورهای اروپایی در پرداختن به اقتصاد سبز گفت: کشور هلند با پرداختن به مولفه‌های اقتصاد سبز رشد ۱۴ درصدی در اقتصاد داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد سبز به منظور احیاء، ترمیم و جلوگیری از خسارت به محیط زیست ایجاد شده است، متذکر شد: کشور ما از ظرفیتهای خوبی در این زمینه برخوردار است و می‌تواند موانع موجود در تحقق این اقتصاد را برطرف و در این زمینه از تجارب دیگر کشورها استفاده کند.

انتهای پیام/