آیا مناطق آزاد جز واردات و قاچاق، هنر دیگری نیز دارند؟

در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، به میزان ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون الی ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق کالا به کشور اشاره شده است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو– مرصاد قربان‌نژاد؛ بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری از زمان تاسیس تا به امروز نشان دهنده‌ی این موضوع است که این مناطق بیش از آنکه تولید و صادرات […]

در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، به میزان ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون الی ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق کالا به کشور اشاره شده است.