آهنگ فرزاد ایرانی و انس بنام مردم شهرما

آهنگ فرزاد ایرانی و انس بنام مردم شهرما بگم از مردم شهرما که با محبت و باصفان روزیشون کار حلالن همیشه به یاد خدان همه ماهرن و صیاد مردم کاری و بی باک همه باهم خوب و شادن دوست شهه بی هم زیاد مثل دریا قلبشون پاک به هم دگن خیلی مشتاق مردم جزیره خاصن […]

آهنگ فرزاد ایرانی و انس بنام مردم شهرما

بگم از مردم شهرما
که با محبت و باصفان
روزیشون کار حلالن
همیشه به یاد خدان

همه ماهرن و صیاد
مردم کاری و بی باک
همه باهم خوب و شادن
دوست شهه بی هم زیاد

مثل دریا قلبشون پاک
به هم دگن خیلی مشتاق
مردم جزیره خاصن
از جنس طلائن ای خاک

زندگیشونن ساده
امیدشون به خداا
بعد نماز هروقت
دستشون به دعاا

دلنشینن گپ پیرون
وقتی اگن از قدیمون
هوای خش لوو دریا
چقد خاشن پسینن

دانلود