آموزش و پرورش پیش نیاز توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است

 طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان ضمن تقدیر از خدمات ماشالله پور طرق رئیس سابق آموزش و پرورش شهرستان قشم بهرام پور اشرف را به جای وی منصوب کرد. رئیس جدید اداره آموزش و پرورش شهرستان قشم در مراسم تودیع و معارفه گفت: آموزش و پرورش پیش نیاز توسعه فرهنگی […]

 طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان ضمن تقدیر از خدمات ماشالله پور طرق رئیس سابق آموزش و پرورش شهرستان قشم بهرام پور اشرف را به جای وی منصوب کرد.

رئیس جدید اداره آموزش و پرورش شهرستان قشم در مراسم تودیع و معارفه گفت: آموزش و پرورش پیش نیاز توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است .

وی افزود : آموزش و پرورش ۱۳ سال مواد خام انسانی جامعه را در اختیار می گیرد که این اداره باید به گونه ای عمل کند که خروجیش فردی شجاع ، متفکر ، پرتحرک ومعتقد با آمیزه های دینی باشد.

پوراشرف تعامل بین دستگاه ها را عامل رشد سازمان ها دانست واظهار داشت: با تعامل وهمکاری دستگاه های اجرایی همچون فرمانداری ، دفتر امام جمعه وظرفیت سازمان منطقه آزاد قشم بتوانیم گام های بلندی در جهت ارتقای سطح آموزش ، آنگونه که شایسته و در خور شان مردم قشم است قدم برداریم .

پور اشرف در کارنامه کاری خود سوابقی هم چون مدیرکل امورکتابخانه های استان هرمزگان ، معاون نهضت سواد آموزی استان و فرمانداری حاجی آباد را در کارنامه خود دارد.