آمارهای جدید خودکشی درقشم

آمار ها نشان می دهد در دو ماه اخیر (آبان و آذر ماه)سال جاری اقدام به خودکشی بین جوانان جزیره قشم افزایش یافته ومتاسفانه در این دوره دوماهه سه نفراز شهروندان جان خود را از دست داداه اند درگذشته نیزشیوع پدیده ناهنجاره خودکشی در قشم از سوی برخی منابع اعلام شده بود .   طی […]

آمار ها نشان می دهد در دو ماه اخیر (آبان و آذر ماه)سال جاری اقدام به خودکشی بین جوانان جزیره قشم افزایش یافته ومتاسفانه در این دوره دوماهه سه نفراز شهروندان جان خود را از دست داداه اند درگذشته نیزشیوع پدیده ناهنجاره خودکشی در قشم از سوی برخی منابع اعلام شده بود .

  طی این مدت یک جوان ۲۵ساله ای به نام (ع-م)از روستای کووه ای ب دختر جوانی ب به نام (خ-چ)۲۹ ساله از روستای زیرانگ بنا به دلایلی نامعلوم خود را به دار آویختند.

در سومین مورد از خودکشی در قشم ؛ زن ۵۰ساله ای به نام (م-ش)نیزدر شهرک گلزار روستای طولا اقدام ب خود سوزی کرده و به زندگی خود پایان داده است

شایان ذکر است قشم با۱۵۰۰کیلو متر مربع وسعت  وجمعیت بیش از۱۲۰ هزار نفر خود به توجه بیشتر مسئولان در حوزه های مختلف به ویژه اشتغال نیازمند است

با انتشار برخی از این اخبار امیدواراست گامی موثرجهت بهبود مسائل اجتماعی و اشتغال مردم منطقه صورت پذیر.

به نظر می رسد در صورت بی توجهی مسئولان مرتبط به اینگونه حوادث ؛ دراینده نزدیک این مشکل به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی و شاید لاینحل در جزیره قشم  نموده پیدا کند

خبر قشم