آلاچیق سازی در ساحل جزیره هنگام، بلای جان لاک پشت‌های خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ ساحل جزیره هنگام در استان هرمزگان با آلاچیق‌ها اشغال شده و فرصت تخم‌گذاری را از لاک پشت‌های خلیج فارس گرفته است.
لاک پشت‌ها به دلیل موفق نشدن در حفر زمین برای تخم‌گذاری دوباره راهی دریا می‌شوند.
مسیحی مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت: مجوز برپایی آلاچیق‌ها را اداره محیط زیست استان صادر نکرده و مسئولیت صدور مجوز با اداره محیط زیست منطقه آزاد است.
داخته مدیر محیط زیست منطقه آزاد قشم گفت: در محدوده سایت تخم گذاری لاک پشت‌ها مجوز آلاچیق سازی صادر نشده است.
داخته افزود: مجوز برپایی آلاچیق‌ها در خارج از سایت تخم گذاری لاک پشت‌ها با هدف استفاده گردشگری صادر شده است.