آزمون ورودی تربیت معلم قرآنی روز شنبه برگزار می گردد

مدیر عامل موسسه فرهنگی قرآنی پیامبراعظم(ص) گفت :آزمون ورودی تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآنی (مرحله اول آموزشیار) در شهرستان قشم روز شنبه ۱۱/۸/۹۲ ساعت ۱۵ درمحل حسینیه مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار می گردد عباس بازماندگان افزود : این  ازمون در دو بخش آزمون کتبی و شفاهی بین خواهران و برادران شرکت در این دوره […]

مدیر عامل موسسه فرهنگی قرآنی پیامبراعظم(ص) گفت :آزمون ورودی تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآنی (مرحله اول آموزشیار) در شهرستان قشم روز شنبه ۱۱/۸/۹۲ ساعت ۱۵ درمحل حسینیه مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار می گردد

عباس بازماندگان افزود : این  ازمون در دو بخش آزمون کتبی و شفاهی بین خواهران و برادران شرکت در این دوره آموزشی برگزار می شود.

وی افزود : دوره های تربیت معلم قرآن زیر نظر دارالقرآن استان و با مجریگری موسسه فرهنگی قرآنی پیامبراعظم(ص) و انجمن قرآن وعترت قشم برگزار می شود

بازماندگان افزود : دوره های تربیت معلم قرآنی دارای اعتبار رسمی می باشدو شرکت کنندگان در این دوره میتوانند در موسسات و مراکز رسمی کشور تدریس نمایند

مدیر عامل موسسه پیامبراعظم(ص) بیان داشت :این دوره در دو بخش آموزشیار و تربیت مربی قرآنی برگزار می گردد که درپایان گواهینامه دوره صادر می گردد.