آزاده صمدی با لباس سنتی قشم

عکس تازه منتشر شده از آزاده صمدی در تنگه چاه کوه قشم. منبع فانوس

عکس تازه منتشر شده از آزاده صمدی در تنگه چاه کوه قشم. منبع فانوس