آرزو دارم در قشم ماهی بخورم

هرمز انلاین:روزی آرزو هایم بزرگ بود، واقعا بزرگ بود . برای بدست آوردن آنها هم تلاش می کردم ولی به بعضی از آرزو ها نمی رسیدم آخه خیلی دور بود و یا شرایط جامعه امکان رسیدن را نمی داد ولی امروز: آرزوی دارم که شاید هیچ وقت فکر نمی کردم این آرزو را کنم، خوردن […]

هرمز انلاین:روزی آرزو هایم بزرگ بود، واقعا بزرگ بود . برای بدست آوردن آنها هم تلاش می کردم ولی به بعضی از آرزو ها نمی رسیدم آخه خیلی دور بود و یا شرایط جامعه امکان رسیدن را نمی داد ولی امروز: آرزوی دارم که شاید هیچ وقت فکر نمی کردم این آرزو را کنم، خوردن ماهی.

عجیبه در شهری که مرکز صیادیه آرزوی خوردن ماهی رو داشته باشی ، و به سختی بتونی ماهی بگیری ، شاید فکرکنی میرم بازار و یک کیلو ماهی می خرم ولی خرید یک کیلو ماهی۲۰هزار تومان تا ۳۰هزار تومان برای من یه  آرزوی برآورده نشده است .

ما که در جیبمون این پول ها را نداشتیم و خودمون راضی کردیم به خوردن مرغ های که می گویند چند روزه بدنسازان حرفه ای می شوند.

 امیدوارم یه روزی آرزوم برآورده شه و ما هم بتوانیم ماهی بخوریم شاید هم توانستیم وقتی که جیبامون پر از پول شه و یک کیلو ماهی را با قیمت ۲۰هزار و ۳۰هزار تومان بخریم.

راستی شاید می خواهند نسل ماهی ها را حفظ کنند که اینقدر قیمت ها گرون شده. شاید….?