آخر و عاقبت پروژه مسکن ۱۰۰ واحدی جزیره هرمز

پروژه مسکن صدواحدی محله صحرای هرمز که بیش از شش سال است به حال خود رها شده این منازل قرار بود جایگزین منازل مردم محله صحرای هرمز شود که به علت مشکلات ناشی از نشست زمین و فعالیت گنبد نمکی جزیره هرمز دچار ترکها و شکافهای عمیق شده و امکان تخریب کامل آنها با کمترین […]

پروژه مسکن صدواحدی محله صحرای هرمز که بیش از شش سال است به حال خود رها شده این منازل قرار بود جایگزین منازل مردم محله صحرای هرمز شود که به علت مشکلات ناشی از نشست زمین و فعالیت گنبد نمکی جزیره هرمز دچار ترکها و شکافهای عمیق شده و امکان تخریب کامل آنها با کمترین زلزله وجود دارد قرار بود این منازل توسط بنیاد مسکن استان هرمزگان احداث شود.