آتش سوزی سه فروند لنج تجاری در بندر بهمن قشم

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲؛سه فروند لنج تجاری در بندر بهمن منطقه آزاد قشم طعمه حریق شدند که  یک لنج چوبی و محموله آن به کلی در آتش سوخت و آتش دو لنج دیگر مهار شد.

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲؛سه فروند لنج تجاری در بندر بهمن منطقه آزاد قشم طعمه حریق شدند که  یک لنج چوبی و محموله آن به کلی در آتش سوخت و آتش دو لنج دیگر مهار شد.